Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW

Louis Capital

Louis Capital định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, chúng tôi đang đầu tư và phát triển 6 lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản; Thủy sản; Nông sản; Mua bán nợ; Trồng trọt và chăn nuôi; Chứng khoán.

Tầm Nhìn

Louis Capital định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp.
  • Sứ Mệnh

    Louis Capital luôn luôn vì một thế hệ, tương lai tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
  • Định Vị

    Louis Capital tạo nên một giá trị thương hiệu bằng sự hài lòng khách hàng. Louis Capital luôn xây dựng hệ thống quản lý vận hành doanh nghiệp hiện đại, sang trọng và gắn kết.
  • Giá Trị Cốt Lõi

    Louis Capital luôn luôn đặt chữ “TÍN – TÂM – TRÍ” lên vị trí hàng đầu hoạt động doanh nghiệp, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và TÂM làm nền tảng, TRÍ làm sức sống.

Quan Hệ Cổ Đông

Giá cổ phiếu LOUIS CAPITAL mã TGG 22-03-2023
ajaxloading