Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  ngo thuc vu

  Ông - Ngô Thục Vũ

  Tổng Giám Đốc

  • Từ 2007 - 2009: Chuyên viên nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán KimEng.
  • Từ 2009 - 2013: Trưởng Bộ phận Đầu tư Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2013 - 2015: Phó Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2015 - 2019: Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2019 - 2021: Phó Giám Đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

 • ong  vu anh sinh

  Ông - Vũ Anh Sinh

  PTGĐ phụ trách phát triển kinh doanh khu vực miền Bắc
  • Từ 2011-2015: Phụ trách kinh doanh Công ty eurostyle.
  • Từ 2015-2019: GĐ Kỹ thuật Euro luxury Design; Phụ trách kinh doanh Euro luxury Design.
  • Từ 2019-2021: GĐ CN louis holdings.
  • Từ T9/2021 Hiện nay: P.TGĐ Louis capital.