Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  ngo thuc vu

  Ông - Ngô Thục Vũ

  Tổng Giám Đốc

  • Từ 2007 - 2009: Chuyên viên nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán KimEng.
  • Từ 2009 - 2013: Trưởng Bộ phận Đầu tư Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2013 - 2015: Phó Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2015 - 2019: Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2019 - 2021: Phó Giám Đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

 • ong  vu anh sinh

  Ông - Vũ Anh Sinh

  PTGĐ phụ trách phát triển kinh doanh khu vực miền Bắc

  • Từ T7/2020 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Năng lương Greeb Field.
  • Từ T8/2020 đến nay: GĐ CN MB Công ty Cổ phần Tập đoàn Louis Holding.
  • Từ T7/2021 đến nay: PTGĐ Công ty cổ phần Louis Capital.
  • Từ T1/2022 đến nay: PTGĐ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).