Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  vo kim nguyen

  Ông - Võ Kim Nguyên

  Tổng Giám Đốc
  • Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi.
  • Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO.
  • Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt.
  • Người phụ trách Quản trị Công ty – CTCP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR).
  • Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.