Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ba  nguyen thi kieu lien

  Bà - Nguyễn Thị Kiều Liên

  Trưởng Ban Kiểm soát
  • Từ 2008 - 2011: Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán APEC.
  • Từ 2011 - 2019: Kiểm toán viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
  • Từ 2020 đến nay: Financial Aid Officer Đại học Fullbright Việt Nam.
  • Từ 2021 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Louis Capital.

 • ong  ho le hoang anh

  Ông - Hồ Lê Hoàng Anh

  Thành Viên Ban Kiểm Soát
  • Năm 2015: Thực tập công ty tìm kiếm thông tin mảng SEO - Công ty Ayoodan , thực tập công tác Marketing - Công ty TNHH Chế tạo máy Hoàng Anh.
  • Từ 2015 - 2016: Thực tập Kiểm toán - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2016 - 2018: Trợ lý Kiểm toán - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
  • Từ 2018 - 2021: Trưởng nhóm Tư vấn Kế toán ("FAAS") - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.

 • ong  pham minh vuong

  Ông - Phạm Minh Vương

  Thành Viên Ban Kiểm Soát
  • Từ 2017 – 2019: Công tác tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với chức danh Trợ lý kiểm toán.
  • Từ 2019 – 2021: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với chức danh Trưởng nhóm.
  • Từ 2021 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Louis Land với chức danh Phó phòng kiểm toán nội bộ.