Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  vu anh sinh

  Ông - Vũ Anh Sinh

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Từ T7/2020 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Năng lương Greeb Field.
  • Từ T8/2020 đến nay: GĐ CN MB Công ty Cổ phần Tập đoàn Louis Holding.
  • Từ T7/2021 đến nay: PTGĐ Công ty cổ phần Louis Capital.
  • Từ T1/2022 đến nay: PTGĐ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).