Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
 • ong  trinh van bao

  Ông - Trịnh Văn Bảo

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Từ 2008 - 2014: Tư vấn độc lập - Phân tích đầu tư dự án. 
  • Từ 2014 - 2021: Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (NKID) - Các chức vụ: Chuyên gia, Giám đốc dự án, Quản lý.
  • Từ 2018 - 2020: Công ty CP XNK An Giang (AGM) - Thành viên HĐQT.
  • Từ 2018 - 2020: Công ty CP Dược Lâm Đồng (LDP) - Thành viên HĐQT.
  • Từ 2019 - 2021: Công ty CP Giao Thông Long An (GTLA) - Tổng Giám đốc TV HĐQT.
  • Từ 2021 đến nay: Công ty Cổ phần Louis Holdings.
  • Từ T7/2021 đến nay: Công ty CP XNK An Giang (AGM) - Thành Viên HĐQT.
  • Từ T6/2021 đến nay: Công ty Cổ phần Louis Capital (TGG) - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 • ong  nguyen ho hung

  Ông - Nguyễn Hồ Hưng

  PCT. Thường trực
  • Từ 2007 - 2013: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á.
  • Từ 2008 - 2011: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang.
  • Từ 2009 - 2011: Chủ tịch thành viên Công ty TNHH CKC.
  • Từ 09/2012 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng.
  • Từ 05/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.
  • Từ 04/2017 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

 • ong  do thanh nhan

  Ông - Đỗ Thành Nhân

  Thành Viên HĐQT
  • Từ 2014 - 2016: Kinh doanh lương thực.
  • Từ 2016 - 2021: Cố vấn HĐQT Công ty CP Louis Holdings.
  • Từ 2021 đến nay:  Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings.
  • Từ T7/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

   

 • ong  ngo thuc vu

  Ông - Ngô Thục Vũ

  Thành viên HĐQT
  • Từ 2007 - 2009: Chuyên viên nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán KimEng.
  • Từ 2009 - 2013: Trưởng Bộ phận Đầu tư Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2013 - 2015: Phó Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2015 - 2019: Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2019 - 2021: Phó Giám Đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.