Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW

Louis Capital gửi công văn Quý đối tác

22/04/2022 | 08:13

Hiện, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con và Louis Capital vẫn diễn ra ổn định, bình thường theo kế hoạch định hướng HĐQT đặt ra. Các quyền lợi, cam kết với đối tác được Louis Capital đảm bảo theo đúng các nội dung đã tuyên bố, ký kết.

louis capital gui cong van quy doi tac

Bài viết khác