Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tô chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 10:21 13/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 09:38 13/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
  2. 15:47 10/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
  2. 16:41 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Ngô Quang Tuấn
  2. 15:45 21/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT liên quan đến Quyết định khởi tố Người nội bộ của Công ty là ông Ngô Thục Vũ
  2. 16:55 16/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình cổ phiếu công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp
  2. 10:30 03/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi người có liên quan của Thành viên HĐQT, BKS
  2. 14:24 14/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious
  2. 13:16 12/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  2. 16:46 30/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 13:21 23/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 14:03 13/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 14:03 13/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo số 1620/TB-SGDHCM của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 10:41 09/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel
  2. 16:41 05/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
  2. 11:02 30/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 10:59 30/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu TGG của Người có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings
  2. 10:19 29/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký bán cổ phiếu TGG
  2. 15:33 11/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 11:50 11/08/2022
  3. DOWNLOAD