Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  2. 16:46 30/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 14:03 13/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 14:03 13/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo số 1620/TB-SGDHCM của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 10:41 09/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel
  2. 16:41 05/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
  2. 11:02 30/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 10:59 30/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu TGG của Người có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings
  2. 10:19 29/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký bán cổ phiếu TGG
  2. 15:33 11/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 11:50 11/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình cổ phiếu công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp
  2. 15:56 10/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 12 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty
  2. 15:31 04/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Ngô Thục Vũ kể từ ngày 28/07/2022
  2. 16:11 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
  2. 14:01 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Mai Long và ông Cao Bá Trung
  2. 15:08 27/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
  2. 17:58 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Võ Kim Nguyên giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty
  2. 17:57 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Bảo
  2. 17:57 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mai Long và bầu ông Vũ Anh Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 17:56 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Vũ Anh Sinh
  2. 17:55 22/07/2022
  3. DOWNLOAD