Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. TGG - Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty
  2. 17:08 18/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc hủy bỏ NQ HĐQT số 09/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 23/03/2022 về việc thế chấp cổ phiếu SMT để đảm bảo cho khoản vay của bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT công ty
  2. 15:21 29/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch (Thành viên) HĐQT của ông Trịnh Văn Bảo kể từ ngày 26/04/2022
  2. 17:00 26/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  2. 13:31 20/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phùng Trung Thủy kể từ ngày 15/04/2022
  2. 10:54 07/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc ký thỏa thuận chi hộ với bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 17:44 06/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc cho công ty con là CTCP Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC vay vốn
  2. 09:25 29/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với CTCP Louis Holdings
  2. 09:25 29/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc thế chấp/cầm cố cổ phiếu CTCP Sametel thuộc sở hữu CTCP Louis Capital để đảm bảo cho khoản vay của bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty
  2. 17:38 24/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc tạm ứng cho Ông Vũ Anh Sinh - Phó Tổng giám đốc công ty để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Ao Giời - Suối Tiên
  2. 19:01 17/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty bán cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 15:19 16/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo số 513/TB-SGDHCM của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 11:46 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 08:24 10/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính chính ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2022)
  2. 17:31 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư tại CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) cho bên có liên quan là CTCP Louis Holdings
  2. 17:24 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết về việc đính chính lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:23 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 16:22 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT ban hành Nghị quyết HĐQT về việc đính chính NQ HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 16:21 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT Ban hành Nghị quyết về việc thoái vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Giời - Suối Tiên
  2. 16:55 28/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:00 24/02/2022
  3. DOWNLOAD