Menu
© 2021 Louiscapital.vn.
All rights reserved
LOGO NEW
  1. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  2. 11:48 11/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu TGG.
  2. 19:15 07/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
  2. 19:14 02/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn BĐS Hoàng Gia.
  2. 11:46 20/06/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc ký HĐ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
  2. 09:24 20/06/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NGô Văn Phương 06062018 (Công bố thông tin về giao dịch Cổ phiếu).
  2. 19:13 09/06/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Ngô Văn Phương 0806 (Công bố thông tin về giao dịch Cổ phiếu).
  2. 19:11 09/06/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.
  2. 11:30 15/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá niêm yết Cổ phiếu.
  2. 19:08 11/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc niêm yết Cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng và đầu tư Trường Giang.
  2. 19:07 11/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ( Mã Chứng khoán TGG) được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. 11:28 10/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua giá niêm yết Cổ phiếu của Công ty.
  2. 11:26 08/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của VSD.
  2. 19:04 05/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
  2. 19:03 05/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán.
  2. 19:00 17/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT Công ty về việc đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn BĐS Hoàng Gia.
  2. 11:21 29/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trở thành Công ty Đại chúng (29/12/2017).
  2. 16:56 03/01/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Thông tin tóm tắt về Công ty CP Xây Dựng và Đầu tư Trường Giang.
  2. 16:54 03/01/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trở thành Công ty Đại chúng.
  2. 16:53 02/01/2018
  3. DOWNLOAD