trang trai chan nuoi lon

GIỚI THIỆU CHUNG

Trang Trại Chăn Nuôi Lợn

 

Dự án trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (lợn giống) với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng thuộc xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Diện tích 18 ha, quy mô 5.000 con lợn nái cao sản. Sản lượng hàng năm 200.000 con lợn giống cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Mô hình chăn nuôi lợn hiện đại với công nghệ theo tiêu chuẩn của Tập đoàn GREENFEED, giống lợn cao sản của tập đoàn PIC (Hoa Kỳ). Dự án mang lại hiệu quả kinh tế, tạo nguồn thu tốt cho Ngân sách nhà nước và địa phương. Bên cạnh đ, Dự án cũng giải quyết hiệu quả vấn đề công ăn việc làm ổn định chủ yếu cho lao động tại đại phương, đào tạo nghề, góp phần phát triển ổn định và an sinh xã hội tại khu vực Dự án.

Dự án nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong xử lý chất thải. Thông qua việc lắp đặt hệ thống biogas tái tạo nguồn nước sử dụng tuần hoàn cho Dự án, các nguồn nước thải sau xử lý đạt chuẩn B khi thải ra môi trường.

.5, C   Tp hm,      Bửu được tỏđổi tên đề mục thànhô phỏng. à chưa có cơ sở vn

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Trang Trại Chăn Nuôi Lợn

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Trang Trại Chăn Nuôi Lợn

home